Uluslar Arası Hakemli Akademik Online Dergi - International Refreed Academical Online Journal - مجلة علمية آكاديمية محكمة رقمية دولية

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

1. Dergiye gönderilecek yazılar:

   1.1. Microsoft Word formatında, Palatino Linotype stilinde 11 punto karakterli ve 1,5 satır aralığıyla, sayfanın sol ve üst kısmından 3,5’er cm., sağ ve altından 2,5’er cm. boşluk bırakılarak yazılmalı;

  1.2.Dipnotlar sayfa altına: İSNAD Atıf sistemine göre düzenlenmiş olacak

2. Türkçe makalelerde,

  2.1. en az 50 kelime olmak üzere İngilizce ya da Arapça özet

  2.2. Beş (5)’ten az olmamak üzere Türkçe ve yabancı dilde anahtar kelimeler verilmelidir.

3. Makaleler,

  3.1. Türkçe ve İngilizce ya da Arapça özetleri ve anahtar kelimelerle birlikte,

  3.2. çeviri ve sadeleştirmeler orijinal metinleriyle ve Türkçe özetleriyle birlikte (scan edilmiş olarak) sistem yüklenmeli ve editör e-postalarına ulaştırılmalıdır.

4. Makalelerin sonuna İSNAD atıf sistemine göre kaynakça eklenmelidir.

5. Arapça makalelerin kaynakçalarının latince de yazılmaları gerekir

6. Makalede maddelendirme sistemi: 

    1.

      1.1

        1.1.1

     2.

       2.1.

         2.1.1.

7. Yayına kabul edilen makale yazarlarından en 750 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet (Structured Abdtract) talep edilir.

8. Makalenin yayın maliyetleri yazardan talep edilir.

 

 

Writing Rules and Page Layout

 

1. Articles to be sent to the journal:

  1.1. Manuscripts should be written in Microsoft Word format, Palatino Linotype style with 11 font size and 1.5 line spacing, 3.5 cm from the top and left of the page, 2.5 cm from the right and bottom.

   1.2. Footnotes at the bottom of the page:

     1.2.1. In books: Author's name, surname, name of the work (as bold), place of publication, year, page number;

     1.2.2. In articles: Author's name, surname, article name (in quotes), journal (in bold), Year, Volume, Issue, page number;

     1.2.3. In translated works: Author's name, surname, original name of the book (as bold), the name of the book given in translation, translator, place of publication, year and page number should be indicated in this way.

 2. In Turkish articles, an abstract of at least 50 words in English or Arabic and at least 5 keywords should be given.

 3. Articles, with abstract in Turkish and English or Arabic and keywords, translation and simplifications with original texts and Turkish abstracts (scanned) should be sent to editors e-mails.

 4. References should be added at the end of the articles.

 5. References of Arabic articles must also be written in Latin

 6. In the article the itemizes up system: 

    1.

      1.1

        1.1.1

     2.

       2.1.

         2.1.1.

 7. Extended English abstracts of at least 750 words are requested from the authors of the accepted manuscript for the publication.

8. The publication costs of the article are requested from the author.

 

المقالات المراد إرسالها إلى المجلة:

  1. المقالات التي ترسل إلى المجلة:

 

  1.1. يجب كتابة المخطوطات بتنسيق Microsoft Word ، ونمط Palatino Linotype بحجم 11 خط وتباعد 1.5 سطر ، و 3.5 سم من أعلى يسار الصفحة ، و 2.5 سم من اليمين والأسفل.

 

   1.2. الحواشي السفلية في أسفل الصفحة:

 

     1.2.1. في الكتب: اسم المؤلف ، واللقب ، واسم العمل (بخط عريض) ، ومكان النشر ، والسنة ، ورقم الصفحة ؛

 

     1.2.2. في المقالات: اسم المؤلف ، واللقب ، واسم المقالة (بين علامتي الاقتباس) ، والمجلة (بالخط العريض) ، والسنة ، والمجلد ، والإصدار ، ورقم الصفحة ؛

 

     1.2.3. في الأعمال المترجمة: يجب الإشارة إلى اسم المؤلف واللقب والاسم الأصلي للكتاب (بخط غامق) واسم الكتاب الوارد في الترجمة والمترجم ومكان النشر والسنة ورقم الصفحة بهذه الطريقة.

 

 2. في المقالات التركية ، يجب إعطاء ملخص لا يقل عن 50 كلمة باللغة الإنجليزية أو العربية و 5 كلمات رئيسية على الأقل.

 

 3. يجب إرسال المقالات ، مع الملخص باللغة التركية والإنجليزية أو العربية والكلمات الرئيسية ، والترجمة والتبسيط مع النصوص الأصلية والملخصات التركية (الممسوحة ضوئيًا) إلى المحررين رسائل البريد الإلكتروني.

 

 4. يجب إضافة المراجع في نهاية المواد.

 

 5. يجب كتابة مراجع المقالات العربية باللغة اللاتينية

 

 6. في المقالة يتفصل النظام:

 

    1.

 

      1.1

 

        1.1.1

 

     2.

 

       2.1.

 

         2.1.1.

 

 7. يطلب ملخصات اللغة الإنجليزية الموسعة لما لا يقل عن 750 كلمة من مؤلفي المخطوطة المقبولة للنشر.

 

8. تكاليف نشر المقال مطلوبة من المؤلف.

 

TELIF HAKKI DÜZENLEMESI

Yazarlar ilk yayın hakkı dergide olacak biçimde çalışmalarının telif hakkını elllerinde bulundurabilirler. Alternatif olarak, açık erişimli arşivlere gönderme ve ticari olmayan kullanıma haklarını ellerinde tutarak, dergiye telif hakkını devrederler. Ek olarak, esnek telif hakkı lisansı örnekleri için Creative Commons sayfalarına başvurulabilir

 

GIZLILIK BEYANI

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 

Dergimiz İSNAD ATIF SİSTEMİni kullanmaktadır. 

İSNAD SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENMEK İÇİN

http://www.isnadsistemi.org/wp-content/uploads/2018/04/iSNAD-1.pdf

İSNAD kaynakça örneği:

Demir, Abdullah. “Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Müdâfaası”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 445-502.

 

 

 
DİLİ ALGILA
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
RUSÇA
 
 
 
 
 
ARAPÇA
İNGİLİZCE
TÜRKÇE
 
 
 
 
 
 
Şu dilden çevir: İngilizce
 
 
1. المقالات التي ترسل إلى المجلة:

  1.1. يجب كتابة المخطوطات بتنسيق Microsoft Word ، ونمط Palatino Linotype بحجم 11 خط وتباعد 1.5 سطر ، و 3.5 سم من أعلى يسار الصفحة ، و 2.5 سم من اليمين والأسفل.

   1.2. الحواشي السفلية في أسفل الصفحة:

     1.2.1. في الكتب: اسم المؤلف ، واللقب ، واسم العمل (بخط عريض) ، ومكان النشر ، والسنة ، ورقم الصفحة ؛

     1.2.2. في المقالات: اسم المؤلف ، واللقب ، واسم المقالة (بين علامتي الاقتباس) ، والمجلة (بالخط العريض) ، والسنة ، والمجلد ، والإصدار ، ورقم الصفحة ؛

     1.2.3. في الأعمال المترجمة: يجب الإشارة إلى اسم المؤلف واللقب والاسم الأصلي للكتاب (بخط غامق) واسم الكتاب الوارد في الترجمة والمترجم ومكان النشر والسنة ورقم الصفحة بهذه الطريقة.

 2. في المقالات التركية ، يجب إعطاء ملخص لا يقل عن 50 كلمة باللغة الإنجليزية أو العربية و 5 كلمات رئيسية على الأقل.

 3. يجب إرسال المقالات ، مع الملخص باللغة التركية والإنجليزية أو العربية والكلمات الرئيسية ، والترجمة والتبسيط مع النصوص الأصلية والملخصات التركية (الممسوحة ضوئيًا) إلى المحررين رسائل البريد الإلكتروني.

 4. يجب إضافة المراجع في نهاية المواد.

 5. يجب كتابة مراجع المقالات العربية باللغة اللاتينية

 6. في المقالة يتفصل النظام:

    1.

      1.1

        1.1.1

     2.

       2.1.

         2.1.1.

 7. يطلب ملخصات اللغة الإنجليزية الموسعة لما لا يقل عن 750 كلمة من مؤلفي المخطوطة المقبولة للنشر.

8. تكاليف نشر المقال مطلوبة من المؤلف.
1. almaqalat alty tursil 'iilaa almajalat: 1.1. yjb kitabat almakhtutat bitansiq Microsoft Word , wanamut Palatino Linotype bihajm 11 khat watabaeud 1.5 satar , w 3.5 sma mn aela yasar alsafhat , w 2.5 sma min alyamin wal'asfal. 1.2. alhawashiu alsifliat fi 'asfal alsafhat: 1.2.1. fi alktb: aism almualaf , wallaqab , waisim aleamal (bkhuti erid) , wamakan alnashr , walsanat , waraqm alsafhat ; 1.2.2. fi almuqalat: aism almualaf , wallaqab , waism almaqala (byan ealamatay alaqtbas) , walmajala (balkhatu alearid) , walsanat , walmujalid , wal'iisdar , waraqm alsafhat ; 1.2.3. fi al'aemal almutarajimata: yjb al'iisharat 'iilaa aism almualaf wallaqab walasm al'aslii lilkitab (bkhuti ghamiqan) wasm alkitab alwarid fi altarjumat walmutarajim wamakan alnashr walsanat waraqm alsafhat bihadhih altariqati. 2. fi almaqalat alturkiat , yjb 'iieta' mulakhas la yaqilu ean 50 kalimat biallughat al'iinjliziat 'aw alearabiat w 5 kalimat rayiysiat ealaa al'aql. 3. yjb 'iirsal almuqalat , mae almalakhas biallughat alturkiat wal'iinjliziat 'aw alearabiat walkalamat alrayiysiat , waltarjamat waltabsit mae alnusus al'asliat walmulakhasat alturkia (almamsuhat dwyyana) 'iilaa almuhararin rasayil albarid al'iiliktruni. 4. yjb 'iidafat almarajie fi nihayat almawadd. 5. yjb kitabat marajie almaqalat alearabiat biallughat alllatinia 6. fi almaqalat yatafasal alnizam: 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1. 2.1.1. 7. yatlub mulakhasat allughat al'iinjliziat almuasaeat lma la yaqilu ean 750 kalimat min mualifi almakhtuatat almaqbulat lilnashr. 8. takalif nashr almaqal matlubat min almulif.
 
 
 
 DERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.