Molla Sadra Tefsirinde Lafzatullah

Mehmet Emin Şahin

Özet


Öz: Allah lafzı, Allah’ı tanımlayan bütün sıfatları kendisinde barındıran ve sadece Allah’ın zatı için kullanılan bir isimdir. Lite-ratürde bu lafzın etimolojisi ve ifade ettiği anlamla ilgili tartışmalar yer almaktadır. Özellikle Tefsir Kaynakları Besmele ya da Fatiha sûresi tefsiri münasebetiyle bu konuyla alakalı bilgilere yer vermişlerdir. Çalışmamıza konu olan İslam dü-şüncesinin önemli simalarından Molla Sadra da önemine binaen lafzatullah konusunu Fatiha suresi ve Ayetü’l-Kürsi’yi tefsir ederken ele almıştır. Müfessir Lafzatullah’ın türemiş olduğu görüşünü benimsemekte ve bu ismin Allah’ın zatına has olduğunu kabul etmektedir. Bu makalede Molla Sadra’nın konu hakkındaki görüşleri tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tefsir, Lafzatullah, İlah, Esma-i Husna, Molla Sadra

Abstract: The word of Allah is a name that is used only for the essence of Allah and contains all the attributes that define deity. In the literature, there are discussions about the etymology and meaning of this word. Espcially, Tafsir Sources have given information relevant on the subject of the commentary of Besmele or Sura Fatiha. Mollah Sadra, one of the most important figures of Islamic thought in our study, dealt with the issue of lafzatullah while commenting Surat al-Fatiha and Ayetü’l-Kürsi. He accepts the view that Lafzatullah is a derivative and accepts that this name is unique to Allah. In this article, Mollah Sadra's views on the subject will be analyzed.

Key Words: Qur’an, Tafsir, lafzatullah, God, Names of Allah, Mollah Sadra

 
DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v13i25.479

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


DERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.